Bursa Binelui

Cei mai mulți dintre tinerii diagnosticați cu autism din județul Iași nu se regăsesc ca beneficiari ai serviciilor sociale furnizate în cadrul centrelor de zi şi foarte puţini dintre ei se pregătesc pentru integrarea în câmpul muncii. Datele statisice relevă faptul că, numărul serviciilor sociale publice specializate pentru recuperarea şi pregătirea socio-profesională este foarte mic.

Proiectul își propune să faciliteze paticiparea la viața socială, a cel puțin 6 tineri diagnosticați cu autism din județul Iași, prin derularea de activități din care să rezulte dezvoltarea de abilități de viață independentă dar și prin activități care au ca obiectiv informarea și conștientizarea a cât mai multor actori comunitari. Pe de altă parte proiectul presupune organizarea unui eveniment public de informare și conștientizare a opiniei publice, referitor la problematica autismului și implicațiile acesteia.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cel puțin 6 tineri diagnosticați cu autism, din județul Iași, cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani, pentru care nu există prea multe alte alternative de participare activă la viața socială. Tinerii cu autism sunt expuşi riscului excluderii de pe piaţa muncii în lipsa unei pregătiri practice şi a unei supravegheri specializate, de aceea, frecventarea unui atelier de terapie ocupaţională le va creşte capacităţile profesionale şi de socializare necesare în obţinerea şi menţinerea, pe viitor, a unui loc de muncă într-o unitate protejată. Aceștia frecventează deja clubul de terapie ocupațională care se desfășoară printre activitățile asociației, progresele înregistrate fiind concret vizibile.

Citește mai mult și află cum poți fi de folos de pe pagina Campaniei BURSA BINELUI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s